Στόχοι

Οι κυριότεροι επιχειρηματικοί μας στόχοι είναι :

  • Η διατήρηση ενός ήπιου ρυθμού ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών ο οποίος δεν θα αλλοιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.
  • Συνεχής εξειδίκευση και ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών σε νέους μη κορεσμένους χώρους.
  • Ισχυροποίηση ενός ολιγομελούς δικτύου συνεργατών  μας  μέσω ποιοτικής και ποσοτικής στοχοποίησης που θα τους επιτρέπει να ξεχωρίζουν έναντι του ανταγωνισμού.
  • Νέες εφαρμογές στη μηχανογράφηση οι οποίες θα βελτιώσουν  τις διαδικασίες είσπραξης και διαχείρισης της παραγωγής μας.
  • Διερεύνηση συνεργασιών με αντίστοιχες  εταιρίες του κλάδου μας για την  ίδρυση εταιρίας που θα διαχειρίζεται τις παραγωγές εξασφαλίζοντας μικρότερο κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στην αγορά.
  • Ανάπτυξη ιντερνετικών εφαρμογών:
    εξυπηρέτηση πελατών- συνεργατών και πρόσκτηση νέων εργασιών.
  • Δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων όπου η ΑΝΑΞ θα διαθέτει κατά αποκλειστικότητα.


Νέο Πρόγραμμα -Ακυρωτικά Ξενοδοχείων ΝΕΟ
Online Φόρμες Ειδικών Προϊόντων
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥΡ.ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Α Σχέδιο
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Β Σχέδιο
Ασφάλιση Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Γυμνασίου - Λυκείου
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Νηπιαγωγείου - Δημοτικού
Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας
αφορά μόνο κατοικίες ευρισκόμενες στην Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο
Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

© 2007 ΑΝΑΧ SA. All rights reserved. Powered by Softways S.A.