Εισαγωγή
  • Προσδιορισμός και ενδελεχής μελέτη ασφαλιστικών αναγκών.
  • Αξιολόγηση ισχυόντων ασφαλίσεων / προτάσεις βελτίωσης.
  • Έρευνα ασφαλιστικής αγοράς ελληνικής και ξένης.
  • Συνεχής παρακολούθηση χαρτοφυλακίου.
  • Υποστήριξη και παρακολούθηση απαιτήσεων ζημιάς.
  • Δυνατότητα προσφοράς ασφαλιστικών προγραμμάτων και διαμεσολάβηση για την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων.


Νέο Πρόγραμμα -Ακυρωτικά Ξενοδοχείων ΝΕΟ
Online Φόρμες Ειδικών Προϊόντων
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥΡ.ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Α Σχέδιο
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Β Σχέδιο
Ασφάλιση Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Γυμνασίου - Λυκείου
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Νηπιαγωγείου - Δημοτικού
Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας
αφορά μόνο κατοικίες ευρισκόμενες στην Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο
Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

© 2007 ΑΝΑΧ SA. All rights reserved. Powered by Softways S.A.