Ασφάλιση Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ,ΛΥΤΡΩΝ & ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ

 

Το πρόγραμμα ασφάλισης Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα που απευθύνεται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ορίζονται ως ασφαλιζόμενοι και τα μέλη της οικογένειάς του.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, μπορούν να ορισθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά Στελέχη καθώς και υπάλληλοι της Επιχείρησης.

Πού απευθύνεται:

Στόχος απαγωγής και εκβιασμού αποτελούν
Άτομα επώνυμα/ διάσημα/ εύκολα αναγνωρίσιμα
Άτομα που έχουν πρόσβαση σε/ ή διαχειρίζονται χρήματα (είτε σε εταιρικό, είτε σε ιδιωτικό επίπεδο)
Εργαζόμενοι σε θέσεις που απαιτούν συχνά ταξίδια
Εργαζόμενοι σε θέσεις γνώσης σημαντικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

Ποια ασφαλιζόμενα γεγονότα ενεργοποιούν το συμβόλαιο:

 • Απαγωγή
 • Με σκοπό την απαίτηση λύτρων
 • Απειλή/ εκβιασμός
 • Απειλές και εκβιασμοι για πρόκληση σωματικών βλαβών/ απαγωγή, υλικών ζημιών στην περιουσία του ασφαλισμένου, αποκάλυψη επαγγελματικών μυστικών, μόλυνση/ νοθεία προϊόντων με σκοπό την απόσπαση χρηματικών ποσών από τον ασφαλισμένο
 • Παράνομη κράτηση
 • Αυθαίρετη, ακούσια κράτηση/ περιορισμός του ασφαλιζόμενου από την Κυβερνητική Αρχή
 • Πειρατεία σε μέσο μεταφοράς
 • Παράνομη κράτηση του ασφαλιζόμενου υπό καταναγκασμό, ενώ ταξιδεύει με οποιοδήποτε εναέριο, μηχανοκίνητο ή θαλάσσιο μέσο.

Τι καλύπτεται:

 • Καλύπτονται τα έξοδα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων περιστατικών
 • Πληρωμή λύτρων
 • Απώλεια χρημάτων κατά τη μεταφορά τους
 • Έξοδα που προκύπτουν συνεπεία ασφαλιζόμενου γεγονότος
 • Θάνατος ή διαμελισμός που προκύπτει από τους καλυπτόμενους κινδύνους
 • Απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών
 • Ιατρικά έξοδα, έξοδα αποκατάστασης (έξοδα εισιτηρίων και διαμονής για ταξίδια αναψυχής μετά το περιστατικό)
 • Άλλα λογικά και απαραίτητα έξοδα

Ως αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστικού προγράμματος παρέχεται στους ασφαλισμένους άμεση και σε 24ωρη βάση πρόσβαση σε εξειδικευμένους και παγκόσμιου κύρους συμβούλους διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε PDF πατήστε εδώ.

 

 

 

Νέο Πρόγραμμα -Ακυρωτικά Ξενοδοχείων ΝΕΟ
Online Φόρμες Ειδικών Προϊόντων
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥΡ.ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Α Σχέδιο
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Β Σχέδιο
Ασφάλιση Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Γυμνασίου - Λυκείου
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Νηπιαγωγείου - Δημοτικού
Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας
αφορά μόνο κατοικίες ευρισκόμενες στην Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο
Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

© 2007 ΑΝΑΧ SA. All rights reserved. Powered by Softways S.A.