Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Β Σχέδιο

 


ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Καλύπτονται ιδιώτες – επαγγελματίες για το σύνολο των ταξιδιών Παγκοσμίως εκτός Ελληνικής επικράτειας, από την στιγμή της αναχώρησής τους μέχρι την επιστροφή στην κατοικία τους στην Ελλάδα ( εξαιρούνται χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση).
 ΚΑΛΥΨΕΙΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ
 Διακοπή ταξιδιού συνεπεία θανάτου, σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας 500€ 1.000€ 2.000€
 Καθυστέρηση 12 ωρών & ακύρωση ταξιδιού
(Καταβάλλεται 50€ για κάθε 12 ώρες καθυστέρηση)
 500€ 1.000€ 2.000€
 Ολική απώλεια αποσκευών 500€ 1.000€ 2.000€
 Καθυστέρηση άφιξης αποσκευών άνω των 6 ωρών 500€ 1.000€ 2.000€
 Αστική ευθύνη έναντι τρίτων 50.000€ 100.000€ 200.000€
 Κλοπή χρημάτων, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων, απώλεια διαβατηρίου 500€ 1.000€ 1.000€
 
 Αεροπειρατεία και απαγωγή   
 -    για κάθε ημέρα 50€ 100€ 200€
 -    ανώτατο όριο ευθύνης 1.500€ 3.000€ 6.000€
 
 Έκτακτα έξοδα υγείας από ατύχημα ή ασθένεια *   
 - Ιατρική μεταφορά στη χώρα μόνιμης διαμονής 50.000€ 100.000€ 200.000€
 -  Μεταφορά σορού
 √ √  √
 -  Μεταφορά & διαμονή μέλους οικογενείας (στον τόπο νοσηλείας) 5.000€ 5.000€ 5.000€
-    Θάνατος από ατύχημα
-    Μόνιμη ανικανότητα από ατύχημα
 10.000€ 100.000€ 200.000€
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  √  √  √
 Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα
(για ηλικία μέχρι 63 ετών*)
 165€ 200€ 275€
 
 

Νέο Πρόγραμμα -Ακυρωτικά Ξενοδοχείων ΝΕΟ
Online Φόρμες Ειδικών Προϊόντων
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥΡ.ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Α Σχέδιο
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Β Σχέδιο
Ασφάλιση Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Γυμνασίου - Λυκείου
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Νηπιαγωγείου - Δημοτικού
Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας
αφορά μόνο κατοικίες ευρισκόμενες στην Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο
Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

© 2007 ΑΝΑΧ SA. All rights reserved. Powered by Softways S.A.