Με απευθείας πληρωμή ιατροφαρμακευτικών δαπανών μέσω 24ωρου call center από την MONDIAL ASSISTANCE (ALLIANZ GROUP)

  Για να συμπληρώσετε την Online φόρμα μας πατήστε εδώ   Ετήσια ταξιδιωτική ασφάλιση για απεριόριστα επαγγελματικά ταξίδια (έως και 30 ημέρες ανά ταξίδι. Εξαιρούνται το Ιράκ, το Αφγανιστάν και οι χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση). Απευθείας πληρωμή ιατροφαρμακευτικών δαπανών μέσω call center. Η κάλυψη ασθενείας παρέχεται ως το 70ο έτος έπειτα ισχύουν μόνο ατυχηματικές καλύψεις.

 
 Όρια
καλύψεων

 1. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΒΟΗΘΕΙΑ

 Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου, έως 30 ημέρες από την ημέρα του Συμβάντος ή έως τη στιγμή που του δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς να ταξιδέψει.

 150.000 ανά Ασφαλιζόμενο ανά Συμβόλαιο

 Μεταφορά του Ασφαλιζόμενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι και εφ’ όσον δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο του Συμβάντος , έως €5.000

 Μεταφορά από το κέντρο πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο Νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου, κατόπιν Συμβάντος στο Ταξίδι, έως €5.000.

 Έξοδα μεταβίβασης αναπληρωτή, εάν επιβάλλεται, για διευθέτηση του σκοπού του επαγγελματικού ταξιδιού ή για παρουσία σε έκθεση ή συνέδριο σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι.

 1.250

 Έξοδα έως δύο συγγενών του Ασφαλιζόμενου, ώστε να τον επισκεφθούν εκεί που νοσηλεύεται, εάν υπάρχει διάγνωση πως κινδυνεύει η ζωή του, ή πρόβλεψη νοσηλείας του πλέον των 5 ημερών, κατόπιν Συμβάντος στο Ταξίδι.  Έως € 750 για εισιτήρια Α/R ανά συγγενή και έως € 50 έξοδα διαμονής ανά συγγενή, έως 15 ημέρες.

 3.000

 Επαναπατρισμός του Ασφαλιζόμενου εφ’ όσον επιβάλλεται, κατόπιν νοσηλείας του στο Ταξίδι, με ημερομηνία και μέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.

 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

 Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόμενου και των επίσης Ασφαλιζόμενων ανηλίκων που συνταξιδεύουν, από το Ταξίδι, λόγω θανάτου ή εισαγωγής σε Νοσοκομείο με πρόγνωση νοσηλείας πλέον των 7 ημερών, μέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου και η παρουσία του είναι απαραίτητη.

 1250

 Εισιτήρια εναλλακτικού μέσου επιστροφής του Ασφαλιζόμενου από το Ταξίδι, και έως ενός επίσης Ασφαλιζόμενου συνταξιδιώτη και των επίσης Ασφαλιζόμενων ανηλίκων που συνταξιδεύουν, λόγω καθήλωσης του οχήματος που χρησιμοποιείται για την επιστροφή από το Ταξίδι, συνεπεία ατυχήματος.

 1250
 Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόμενου και έως ενός επίσης Ασφαλιζόμενου συνταξιδιώτη και των επίσης Ασφαλιζόμενων ανηλίκων που συνταξιδεύουν, από το Ταξίδι, λόγω ζημιάς στην οικία του Ασφαλιζόμενου από πυρκαγιά, πλημμύρα ή άλλη φυσική καταστροφή και η παρουσία του είναι απαραίτητη. 1250
 Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλιζόμενο, στο Ταξίδι, σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.  Η αποστολή θα γίνει μόνο σε πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία εισαγωγής φαρμάκων στο κράτος που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος και εφόσον δεν διατίθενται αντίστοιχα φάρμακα στην τοπική αγορά.  Δεν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρμάκων.
 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

 Ένα εισιτήριο A/R σε συνοδό για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος ώστε να τον συνοδεύσει στον υγειονομικό επαναπατρισμό του. 1250
 Έξοδα διαμονής του συνοδού έως €100 ανά ημέρα όταν υπάρχει πρόγνωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου πλέον των 7 ημερών ή των 48 ωρών εάν πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες. 500
 Έξοδα έρευνας και διάσωσης σε βουνό και θάλασσα κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού. 15000
 Έξοδα οδοντιατρικών δαπανών, ιατρικών εξετάσεων και παροχής πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια Ταξιδιού, εν πλω ή εν πτήση. 500
 Οδοντιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού. 500
 Καταβολή των εξόδων για ιατρικές θεραπείες και συνεχιζόμενης στην Ελλάδα νοσηλείας και εντός 30 ημερών μετά την επιστροφή, ως συνέπεια νοσηλείας από Συμβάν στο Ταξίδι και κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού στο Νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε ο Ασφαλιζόμενος. 1000
 Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στον Ασφαλιζόμενο για Συμβάν στο Ταξίδι. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

 Σύσταση του πλησιέστερου ειδικευμένου ιατρού σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι και εφ’ όσον υφίσταται ιατρός με αυτή την ειδικότητα στην περιοχή. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

 Επικοινωνία με την οικογένεια του Ασφαλιζόμενου, εφόσον ζητηθεί, σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

Έξοδα επαναπατρισμού (μεταφοράς) της σορού του Ασφαλιζόμενου από Ταξίδι και κάλυψη κόστους ενός εισιτηρίου A/R και μιας διαμονής ενός μέλους της Οικογένειας του θανόντος, ώστε να συνοδέψει τη σορό. Εναλλακτικά, κόστος ταφής ή αποτέφρωσης της σορού στο σημείο του Συμβάντος (όχι τάφου ή αποθηκευτικού υλικού). ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

 Έξοδα διερμηνείας επιβεβλημένης για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε Νοσοκομείο.
 1000
 Μετάφραση του ιατρικού φακέλου του Ασφαλιζόμενου, εάν απαιτηθεί, σε περίπτωση εισαγωγής του σε Νοσοκομείο λόγω Συμβάντος στο Ταξίδι, από ελληνικά, σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά. 1000
 Έξοδα επί τόπου επισκευής ή ρυμούλκησης στο πλησιέστερο αρμόδιο συνεργείο, σε περίπτωση βλάβης του οχήματος του Ασφαλιζόμενου καθ’οδόν στο αρχικό σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι. 130
 Πληρωμή κόστους ενός Ταξί από το σημείο βλάβης του Οχήματος (σε περίπτωση ρυμούλκησης), ώστε να φτάσει ο Ασφαλιζόμενος εγκαίρως στο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι 75
 
 2. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 Κάλυψη των εξόδων κλήσεων του Ασφαλιζόμενου από σταθερό τηλέφωνο για την επικοινωνία του με την εταιρία σε περίπτωση οποιουδήποτε Συμβάντος του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι. 300
 Κλοπή ή ζημιά των αποσκευών και των αντικειμένων εντός των αποσκευών και έως €150 ανά αντικείμενο κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους από αεροπορική εταιρεία ή άλλο δημόσιο μεταφορέα. Κατόπιν ατυχήματος στο Ταξίδι καλύπτεται έως 25% της κάλυψης ανά αντικείμενο και έως 50% της αναγραφόμενης κάλυψης ανά Συμβάν. Απαλλαγή €40 ανά αποσκευή. 1000
 Αποζημίωση για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, συνέπεια καθυστέρησης των παραδομένων (checked-in) αποσκευών του Ασφαλιζόμενου, πλέον των 6 ωρών από την ώρα άφιξης του στον πρώτο τελικό προορισμό του Ταξιδιού. 200
 Αποζημίωση του κόστους αποστολής μιας αποσκευής αναπλήρωσης έως 20 κιλά στον
Ασφαλιζόμενο, κατόπιν καθυστέρησης παράδοσης των checked-in αποσκευών του πλέον των 12 ωρών από την ώρα άφιξης στον πρώτο τελικό προορισμό του Ταξιδιού και εφόσον δεν έχει δοθεί αποζημίωση για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης
 100
 Παροχή πληροφοριών, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής πιστωτικών καρτών ή ταξιδιωτικών επιταγών του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης ή αναπλήρωσής τους.
 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

 Παροχή μετρητών, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των χρημάτων ή νομικής εμπλοκής του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, κατόπιν εγγύησης αποπληρωμής εντός 30 ημερών από την ημέρα της παροχής
 5000

  
 
 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 Καταβολή στους δικαιούχους του Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα.
Καταβολή στον Ασφαλιζόμενο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα.
Καταβολή στον Ασφαλιζόμενο σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα, σε ποσοστό ανάλογο με τον βαθμό αναπηρίας
 30.0000/όριο 240.000 ανά συμβόλαιο
 
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
 Παγκοσμίως εκτός Η.Π.Α και Καναδά τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 180€
 Παγκοσμίως με Η.Π.Α και Καναδά τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 360€
 


Νέο Πρόγραμμα -Ακυρωτικά Ξενοδοχείων ΝΕΟ
Online Φόρμες Ειδικών Προϊόντων
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥΡ.ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Α Σχέδιο
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Β Σχέδιο
Ασφάλιση Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Γυμνασίου - Λυκείου
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Νηπιαγωγείου - Δημοτικού
Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας
αφορά μόνο κατοικίες ευρισκόμενες στην Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο
Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

© 2007 ΑΝΑΧ SA. All rights reserved. Powered by Softways S.A.